ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

COUPE EMMANOUEL

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΟΥΡΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΠΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΕΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΟΥΡΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ